Project Ontdek Techniektalent

Onze scholengemeenschap is ankerpunt in de regio

Het project Ontdek Techniektalent is een initiatief van de gedeputeerde van onderwijs, gerealiseerd door het Steunpunt Onderwijs Provincie Limburg. 

Doelstellingen:

  • Drempel naar het nijverheidstechnisch onderwijs verlagen
  • Aandacht voor techniek in het baso
  • Leerkrachten in het baso ondersteunen
  • Jongeren van het baso hun talenten voor techniek laten ontdekken

Onze scholengemeenschap fungeert van bij de start als ankerschool voor onze regio. Zo hebben wij in het verleden ‘techniekmobielen’ gemaakt en houden wij geregeld nascholingen voor het Baso, wanneer er nieuw lesmateriaal ontwikkeld is.

De volledige projectbeschrijving kunt u terug vinden op de website  http://www.ontdektechniektalent.be/ .

 

 

Gouverneur Reynders bezoekt campus Harlindis en Relindis

De heren Herman Reynders en Jean-Paul Peuskens, respectievelijk gouverneur en gedeputeerde Onderwijs van de Provincie Limburg, bezochten recent de campus van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis. Op de campus zijn alle studierichtingen van het 3de tot en met 7de jaar (2de en 3de graad) samengebracht met als doel de leerlingen correct te oriënteren in hun schoolloopbaan en de studierichtingen inhoudelijk rijker te maken door een doorgedreven interne samenwerking.

“Met de sluiting van Ford-Genk staat Limburg op economisch vlak voor zware uitdagingen”, lichtte gouverneur Reynders toe, “en het is overduidelijk dat het onderwijs hier een belangrijke rol kan en moet spelen. Zo zijn wij ook vanuit het provinciebestuur bezorgd om het imago van de nijverheidtechnische richtingen. En wat hier gebeurt, is een bewijs dat veel mogelijk is wanneer men bereid is grenzen te verleggen. Geen wonder dat het campusmodel van deze scholengemeenschap in het SALK-rapport (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) als inspirerend voorbeeld wordt genoemd. Wij onderzoeken nu de mogelijkheden van verdere samenwerking.”

Tijdens de rondleiding in de labo’s toonden enkele leerlingen aan de gouverneur en de gedeputeerde hoe uit appelen en peren stroomspanning kan opgewekt worden. “Dit laten we vandaag nog aan Poetin weten!”, besloot de gouverneur.

Bednet

Zieke kinderen volgen les via internet!

Help BEDNET!

Bednet? Bednet is de organisatie die langdurige zieke kinderen via internet met hun klas verbindt. Daar is heel wat voor nodig: in de klas een computer met speciale camera, microfoons, scanner en printer, inktpatronen, batterijen en de nodige verbindingen. Thuis krijgt de zieke leerling ook een computer met webcamera, een headset, scanner en printer, inktpatronen, batterijen en de nodige verbindingen. Dat is heel wat maar op die manier wordt de leerachterstand van de leerling die fysiek niet in de klas kan aanwezig zijn, beperkt en wordt  het contact met de vrienden en vriendinnen in de klas levendig gehouden.  Bednet speelt in op een reële vraag (elk schooljaar gaat het over méér dan 500 kinderen) wat jammer genoeg betekent dat Bednet met lange wachtlijsten zit … Extra-fondsen zitten er voorlopig niet aan te komen en daarom vraagt Bednet iedereen om te helpen.

Hoe kan je Bednet helpen?

1               Je stort een milde gift op IBAN BE 56 0015 9950 0088

2               Je kan een actie opstarten voor Bednet. Hoe je dat kan, lees je op www.bednet.be

3               Je kan instappen in de crowdfunding via bankkaart en overschrijving. Meer info in de link:

Ja, ik help Bednet!

4               Of je kan meedoen met de Grote Gift 3M-wedstrijd en op Bednet stemmen. Dat kun je tot en met 31 oktober. Dit kost je helemaal niets maar met jouw stem kan Bednet in de prijzen vallen! Stemmen kan je via deze link:

Doe mee aan de Grote Gift 3M-wedstrijd en stem op Bednet!

Studierichting Humane wetenschappen

Verhuizing Humane Wetenschappen naar SW&W

Met ingang van 1 september 2014, wordt de studierichting Humane wetenschappen overgeplaatst  van het belangstellingsgebied Talen en Wetenschappen naar Sociale wetenschappen en Welzijn. Binnen onze scholengemeenschap hebben wij enkele jaren geleden een keuze gemaakt voor het model van belangstellingsgebieden, een soort ‘scholen-binnen-de-school’ waarin alle studierichtingen naar inhoud (en niet langer naar onderwijsvorm ASO-TSO-BSO) gerangschikt worden. In een belangstellingsgebied kunnen de leerlingen vanuit dezelfde interesse zowel kiezen voor praktische opleidingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt als voor theoretische opleidingen die voorbereiden op het hoger onderwijs. Zo kunnen we onze leerlingen beter begeleiden bij hun studiekeuze én versoepelen we het overstappen van studierichting.

Humane wetenschappen past als theoretische studierichting prima in het belangstellingsgebied Sociale wetenschappen en welzijn, omdat alle studierichtingen in dit belangstellingsgebied focussen op welzijn en maatschappij. In het academisch en professioneel hoger onderwijs kiezen de afgestudeerden uit Humane wetenschappen voornamelijk voor opleidingen binnen de sociale sector en het onderwijs.

In het werken met belangstellingsgebieden is onze school een pionier, maar ook in het Vlaamse regeerakkoord wordt Humane Wetenschappen ingedeeld in het studiedomein Welzijn en maatschappij: ook daar wordt de studierichting gezien als een succesvolle voorbereiding op het hoger onderwijs.

Print-vriendelijke versiePDF versie
Comments